ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ 10ΕΤΙΑ 1970
(Βίντεο του Θαν.Φασούλα)

    
Το χωριό μας